Avís legal

Informació en compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN

CIF / NIF: G67186569

Domicili Social: C / Bonaplata 20, 2n 1a, 08034 Barcelona (Barcelona – Espanya)

E-mail: info@joanguinjoan.com

 

  1. Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN.

L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN.

La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

  1. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc de el compliment de la legislació vigent, recollida en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals , l’objecte és garantir i protegir, pel que fa a el tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, la FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN informa als usuaris que en aquest lloc web es sol·liciten i registren dades de caràcter personal mitjançant el formulari de l’apartat “contacte”.

Si desitja conèixer més sobre la protecció de dades de caràcter personal que ens facilita, pot accedir a l’apartat política de privacitat i política de cookies.

 

  1. Altres aspectes

A.- La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN no utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada seva de caràcter personal. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de la FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

B.- La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C.- La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se en el contingut de les diferents seccions de la web de la FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN, produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

D.- La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de la FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i la FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN, així com l’acompliment de les tasques d’informació , formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

  1. La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la pàgina web el present lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

F.- La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del present lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de la FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

G.- La FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des del present lloc web.

H.- En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el present lloc web.© 2024 joanguinjoan.com - Tots els drets reservats