Amb altres autors

GIC 1979

Diabolus in Musica. Dir.: Nacho de Paz

(Amb obres de Guix, C. Guinovart, Casablancas, Charles, Mestres-Quadreny i Soler)

Autor SA 01205© 2023 joanguinjoan.com - Tots els drets reservats